Wat zijn het er veel!

Irritaties op de werkvloer zijn er genoeg. Evenals reorganisaties en scheve machtsverhoudingen. En er zijn verschillende manieren om ondernemers en leidinggevenden hierin te begeleiden. In de korte tijd dat ik nu in de wereld van organisatiebegeleiding rondkijk, valt me op dat hiervoor zoveel verschillende beroepen zijn. Voorheen beoefende ik een beroep met een beschermde opleidingstitel, je mag je alleen logopedist noemen als je daarvoor je opleiding hebt behaald. Hier is dat anders. 

Je hebt ervaringsdeskundigen. Mensen die jarenlang in functies hebben gewerkt als HR-consultant, manager of directeur. Zij hebben met hun ervaring een eigen visie en manier ontwikkeld waarmee bepaalde bedrijfsvraagstukken worden aangepakt. 

Dan zijn er mensen die middels een studie kennis hebben verworven over het gedrag van personeel, het leren begrijpen hiervan en erop in kunnen spelen. Voorbeelden van opleidingen zijn bedrijfspsychologie, begeleidingskunde, organisatie- en veranderkunde en organisatieantropologen (Ja, echt waar! Deze ontdekking is tot nu toe mijn favoriet).

De meeste mensen die ik tegenkom bezitten een mengelmoes van kennis en ervaring. Zij noemen zich: organisatieadviseur, -consultant, -coach, -counselor, -veranderkundige of supervisor. Of business coach, business professional, HRD professional.  Zij begeleiden mensen soms op individueel niveau, maar richten zich veelal op het begeleiden van een groep of organisatie. 

 

Volg jij het nog?

 

Voor mij was dit heel verwarrend. Want bij wie kunnen ondernemers en leidinggevenden nu het beste terecht? Het antwoord ligt volgens mij in:

1. Vertrouwen. Iemand die irritaties in je bedrijf helpt oplossen, komt heel dichtbij. En dan is vertrouwen van belang. Dat vertrouwen is te halen uit ervaringen die andere ondernemers met de begeleider hebben gehad, de manier waarop de organisatiebegeleider is opgeleid danwel zich bijschoolt of deze is aangesloten bij een beroepsvereniging en of hij/zij zich al dan niet aan een gedragscode houdt.

2.  Zelfkennis. Mensen kijken naar de wereld (en dus ook naar organisatievraagstukken) vanuit hun eigen kaders. Een organisatiebegeleider die zijn innerlijke wereld kent, weet welke vooroordelen hij heeft en welke persoonlijke thema's hem drijven, laat dat ook zien in zijn gedrag. Hij stelt zich niet hoger of lager op dan jij. Je voelt je dus ook niet groter of kleiner. In contact met die ander ben je gelijk. 

3. Heilige Graal. Je organisatie of team tegen een bepaald wetenschappelijk model aanhouden, kan mooie inzichten opleveren (denk aan 'blauwe' en 'rode' persoonlijkheden uit DISC). En daarmee is het een mooie kapstok om de praktijk aan op te hangen. Maar wat mij betreft niet meer dan dat. Wetenschappelijke methodes gaan namelijk uit van gemiddeldes. En als ondernemer wil je weten hoe het specifiek voor jóu(w team/organisatie) werkt. Je kunt kiezen: is je startpunt hoe het zou moeten (volgens een bepaald wetenschappelijk model) of hoe het nu gaat? Er is in ieder geval niet één specifieke oplossing voor je probleem. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

 

Waar let jij op wanneer je iemand inschakelt?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.